WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABAFSRA

คต. เปิดตัว ซีรีส์สัมมนาภาคใหม่ 'หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้'

      กรมการค้าต่างประเทศ จับมือพันธมิตรเดินหน้าฝ่ามรสุมสงครามการค้า จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ชี้ช่องการค้าแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจในอินเดียและเอเชียใต้ พร้อมผลักดัน SMEs ให้เจาะตลาดรองที่มีศักยภาพและน่าลงทุน

        นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนา เรื่อง “หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้” ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบถึงข้อมูลโอกาสทางการตลาด รวมทั้งแนวทางการดำเนินธุรกิจในอินเดียและเอเชียใต้ เช่น บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดรองที่มีศักยภาพ และมีกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอินเดีย

     “ท่ามกลางความกดดันของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันจากสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน ผนวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดหลักลดลง ภาวะการส่งออกของไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยง จึงต้องมีการกระจายความเสี่ยงด้วยการลดการพึ่งพาตลาดหลักเพียงตลาดเดียว กรมฯ จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางการค้าการลงทุนในตลาดรองอย่างอินเดียและเอเชียใต้ ที่จะสามารถผลักดันการส่งออกของไทยให้เดินหน้าฝ่ามรสุมสงครามการค้าต่อไปได้”

       นายอดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนผลักดันความร่วมมือในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างไทย - อินเดีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดการเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเน้นการผลักดันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และนักลงทุนขนาดกลางของไทย เข้าดำเนินธุรกิจในตลาดอินเดีย ผ่านการสร้างแบรนด์ มุ่งเจาะรัฐที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย และความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – อินเดีย ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้ผู้ประกอบการได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากร ซึ่งครอบคลุมรายการสินค้ามากกว่า 4,700 รายการ ทั้งสินค้าเกษตร อาทิ ผลไม้สด อาหารทะเลปรุงแต่ง และสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก รัตนชาติ เหล็กกล้า อะลูมิเนียม เป็นต้น

      ทั้งนี้ นโยบายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ภายใต้การบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี อันเป็นพลวัตสำคัญที่จะขับเคลื่อนอินเดียให้กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นของโลก ส่งผลให้ตลาดอินเดียในปัจจุบันมีความต้องการและมีกำลังในการซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภาคการส่งออกของกลุ่มสินค้าทุนและวัตถุดิบของไทยไปตลาดอินเดียในปี 2561 ที่มีอัตรา

      การขยายตัวสูงขึ้น เช่น เคมีภัณฑ์ มูลค่า 693.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+25.24%) ผลิตภัณฑ์ยาง 417.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+34.84%) ทองแดงและของทำด้วยทองแดง มูลค่า 294.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+29.02%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 190.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+73.96%) เป็นต้น และยังมีสินค้าอีกหลายรายการสามารถขยายตัวในตลาดอินเดียได้อีกมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในของอินเดียยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบในด้านการขนส่งและภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีคุณภาพในสายตาของชาวอินเดียอีกด้วย

       ทั้งนี้ ในปี 2562 (ม.ค.- มิ.ย.) ไทยมีมูลค่าการค้ากับอินเดีย 6,562.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 มากกว่า 4.70% โดยเป็นการส่งออก 4,066.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.42% และนำเข้า 2,496.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.87% ทำให้ไทยได้ดุลการค้าอินเดียกว่า 1,570.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญไปอินเดีย ได้แก่ เคมีภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญจากอินเดีย ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

       สำหรับ การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซีย-อินเดีย ในปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) มูลค่ากว่า 1,959.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.87% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 1,868.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 59.95% ของมูลค่าการส่งออกเฉพาะรายการที่ได้รับสิทธิฯ สินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิสูง ได้แก่ ลวดทองแดงเจือ น้ำมันดิบ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ -1-คลอโร-2, 3-อีพอกซิโพรเพน (อีพิคลอโรไดริน) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรถแทรกเตอร์ ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เศษเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม แทรกเตอร์อื่นๆ ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) โทลูอีน นอกจากนี้การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการส่งออกภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – อินเดีย มูลค่ากว่า 340.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 7.89 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 369.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ 49.67% ของมูลค่าการส่งออกเฉพาะรายการที่ได้รับสิทธิฯ สินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิสูง ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ โพลิคาร์บอเนต ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็ง อีพอกไซด์เรซิน โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่นๆ โพลิอะไมด์ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ อะลูมิเนียมเจือ ส่วนประกอบเครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ อะคริลิกโพลิเมอร์

     สำหรับ ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมการสัมมนา 'หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้' สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 

คต. เปิดตัว ซีรีส์สัมมนาภาคใหม่ “หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้”

remove_red_eye-
          กรมการค้าต่างประเทศ จับมือพันธมิตรเดินหน้าฝ่ามรสุมสงครามการค้า จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ชี้ช่องการค้าแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจในอินเดียและเอเชียใต้ พร้อมผลักดัน SMEs ให้เจาะตลาดรองที่มีศักยภาพและน่าลงทุน

            นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนา เรื่อง “หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้” ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบถึงข้อมูลโอกาสทางการตลาด รวมทั้งแนวทางการดำเนินธุรกิจในอินเดียและเอเชียใต้ เช่น บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดรองที่มีศักยภาพ และมีกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอินเดีย

          “ท่ามกลางความกดดันของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันจากสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน ผนวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดหลักลดลง ภาวะการส่งออกของไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยง จึงต้องมีการกระจายความเสี่ยงด้วยการลดการพึ่งพาตลาดหลักเพียงตลาดเดียว กรมฯ จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางการค้าการลงทุนในตลาดรองอย่างอินเดียและเอเชียใต้ ที่จะสามารถผลักดันการส่งออกของไทยให้เดินหน้าฝ่ามรสุมสงครามการค้าต่อไปได้”

          นายอดุลย์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนผลักดันความร่วมมือในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างไทย - อินเดีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดการเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเน้นการผลักดันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และนักลงทุนขนาดกลางของไทย เข้าดำเนินธุรกิจในตลาดอินเดีย ผ่านการสร้างแบรนด์ มุ่งเจาะรัฐที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย และความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – อินเดีย ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้ผู้ประกอบการได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากร ซึ่งครอบคลุมรายการสินค้ามากกว่า 4,700 รายการ ทั้งสินค้าเกษตร อาทิ ผลไม้สด อาหารทะเลปรุงแต่ง และสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก รัตนชาติ เหล็กกล้า อะลูมิเนียม เป็นต้น

          ทั้งนี้ นโยบายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ภายใต้การบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี อันเป็นพลวัตสำคัญที่จะขับเคลื่อนอินเดียให้กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้นของโลก ส่งผลให้ตลาดอินเดียในปัจจุบันมีความต้องการและมีกำลังในการซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภาคการส่งออกของกลุ่มสินค้าทุนและวัตถุดิบของไทยไปตลาดอินเดียในปี 2561 ที่มีอัตรา

          การขยายตัวสูงขึ้น เช่น เคมีภัณฑ์ มูลค่า 693.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+25.24%) ผลิตภัณฑ์ยาง 417.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+34.84%) ทองแดงและของทำด้วยทองแดง มูลค่า 294.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+29.02%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 190.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+73.96%) เป็นต้น และยังมีสินค้าอีกหลายรายการสามารถขยายตัวในตลาดอินเดียได้อีกมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในของอินเดียยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบในด้านการขนส่งและภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีคุณภาพในสายตาของชาวอินเดียอีกด้วย

         ทั้งนี้ ในปี 2562 (ม.ค.- มิ.ย.) ไทยมีมูลค่าการค้ากับอินเดีย 6,562.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 มากกว่า 4.70% โดยเป็นการส่งออก 4,066.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.42% และนำเข้า 2,496.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.87% ทำให้ไทยได้ดุลการค้าอินเดียกว่า 1,570.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญไปอินเดีย ได้แก่ เคมีภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญจากอินเดีย ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

         สำหรับการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน – อินเดีย ในปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) มูลค่ากว่า 1,959.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.87% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 1,868.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ 59.95% ของมูลค่าการส่งออกเฉพาะรายการที่ได้รับสิทธิฯ สินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิสูง ได้แก่ ลวดทองแดงเจือ น้ำมันดิบ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ -1-คลอโร-2, 3-อีพอกซิโพรเพน (อีพิคลอโรไดริน) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรถแทรกเตอร์ ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เศษเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม แทรกเตอร์อื่นๆ ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) โทลูอีน นอกจากนี้การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการส่งออกภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – อินเดีย มูลค่ากว่า 340.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 7.89 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 369.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ 49.67% ของมูลค่าการส่งออกเฉพาะรายการที่ได้รับสิทธิฯ สินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิสูง ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ โพลิคาร์บอเนต ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็ง อีพอกไซด์เรซิน โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่นๆ โพลิอะไมด์ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ อะลูมิเนียมเจือ ส่วนประกอบเครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ อะคริลิกโพลิเมอร์

          สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมการสัมมนา “หลีกภัยสงครามการค้า...มุ่งหน้าอินเดียและเอเชียใต้” สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1