WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

Agencyกรงไทย MidYear Plan

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  จัดประชุมระดับผู้บริหารตัวแทนทั่วประเทศ

       บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดประชุมระดับผู้บริหารตัวแทนทั่วประเทศ ‘2019 Agency Leader Mid - Year Plan’ อย่างยิ่งใหญ่ นำโดยคุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 7 จากขวา) ดร.อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน (ที่ 7 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารฝ่ายขาย เพื่อวางทิศทางกลยุทธ์พิชิตความสำเร็จปี 2562 โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาตัวแทนให้มีคุณภาพและเติบโตอย่างมืออาชีพ พร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการขายในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความสำเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายหลักในการให้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ N.I.C.E. สวนนงนุช พัทยา

aom219

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1