WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1.GPSC

GPSC - GLOW ปิดดีลซื้อหุ้นในกิจการ ผนึกศักยภาพผลิตไฟฟ้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

     GPSC ปิดดีลเข้าซื้อหุ้นใหญ่กิจการ GLOW 69.11% ด้วยมูลค่า 93,000 ล้านบาท โดยเตรียมเงินจำนวน 40,000 ล้านบาททำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด 30.89% จากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตรวมเป็น 4,726 เมกะวัตต์ ผนึกจุดแข็ง 2 องค์กรป้อนไฟฟ้ารับลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

        นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) รวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ภายใต้เงื่อนไขให้ GLOW จำหน่ายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ให้แล้วเสร็จก่อนหรือเวลาเดียวกันกับที่ GPSC รวมกิจการกับ GLOW ซึ่งล่าสุด GLOW ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวันที่ 14 มีนาคม 2562 GPSC จึงเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน GLOW จาก ENGIE Global Developments B.V. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW ในสัดส่วน 69.11% โดยการชำระค่าหุ้นในราคาหุ้นละ 91.9906 บาท มูลค่าประมาณ 93,000 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

       ขณะเดียวกัน GPSC เตรียมแผนการดำเนินการในขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) สัดส่วนประมาณ 30.89% ของหุ้นทั้งหมดของ GLOW ในราคาเดียวกันกับการซื้อขายหุ้นระหว่าง GPSC และ ENGIE Global Developments B.V. แต่ทั้งนี้ราคาดังกล่าวจะมีการปรับลดลง หาก GLOW มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล หรือสิทธิใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น โดยการกำหนดสิทธิดังกล่าว เกิดก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อหุ้นของ GLOW จะปรับลดลงในจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผล หรือสิทธิต่างๆ ดังกล่าว และผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายจะได้รับสิทธิเงินปันผล หรือสิทธิต่างๆ ดังกล่าวของ GLOW โดยคาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) อย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มีนาคม 2562 นี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

       ภายหลังการรวมกิจการจะส่งผลให้ GPSC มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 2,771 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังผลิต 1,955 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 4,726 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ GPSC มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น

       “GPSC มีความพร้อมที่จะให้บริการและดูแลลูกค้าทุกรายด้วยการส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพ พร้อมกับการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจไฟฟ้าจากการนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัท มาเสริมความแข็งแกร่งด้วยการผนึกศักยภาพผลิตไฟฟ้า(Operational Synergy) ทำให้เกิดการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะมีการลงทุนมากขึ้นในระยะยาว” นายชวลิตกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC

          GPSC ถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. (PTT) ในสัดส่วน 22.6% บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 22.7% บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 8.9% บจ. ไทยออยล์ พาวเวอร์ (TP) 20.8% และนักลงทุนทั่วไป 25%

          GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวมประมาณ 1,955 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 1,585 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

 

 

GPSC completes the acquisition of GLOW shares with synergizing in power production capacity to serve energy security.

      GPSC has bought 69.11% stake in GLOW for THB 93,000 million, and is preparing for the tender offer of all remaining 30.89% shares in GLOW from retail investors for THB 40,000 million. The combined strengths between both companies with total power production capacity of 4,726 MW (Megawatts) will ensure that the future power needs from industrial customers can be served.

         Mr.Chawalit Tippawanich, President and Chief Executive Officer of Global Power Synergy Public Company Limited (“GPSC”), said the Energy Regulatory Commission (ERC) has approved the acquisition transaction of Glow Energy Public Company Limited (“GLOW”) by GPSC under the condition that GLOW divests GLOW SPP1 Company Limited before or at the same time as the acquisition between GPSC and GLOW. After the completion of such condition, on March 14, 2019 GPSC has directly and indirectly acquired shares in GLOW which are equivalent to 69.11% from ENGIE Global Developments B.V., the major shareholder of GLOW, at the price of THB 91.9906 per share which is equivalent to THB 93,000 million in total.

       GPSC is preparing to make a mandatory tender offer for all remaining shares in GLOW, to comply with the regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission (SEC), which is equivalent to approximately 30.89% of the total issued shares, at the same price that GPSC acquired the shares from ENGIE Global Developments B.V.. The tender price may be decreased by the amount of the dividends and/or any other rights declared should GLOW announce the rights of its shareholders to receive dividend payment or any other rights prior to the end of the Tender Offer period. The date of Tender Offer submission is expected to be on March 22, 2019.

      After the acquisition, in addition to GPSC's existing power production capacity of 1,955 MW, GPSC will have a combined total power production capacity of 4,726 MW, inclusive of an increased capacity of 2,771 MW from GLOW. This will enable GPSC to grow substantially by expanding its industrial customer base.

     “GPSC is ready to serve all clients by delivering reliable electricity source to all customers as well as creating innovation in power business. The acquisition will combine the strengths of both companies through operational synergies and cost reduction. This will result in the stability of national energy supply, particularly in the Eastern Economic Corridor (EEC) where investments are expected in the long run” said Mr. Chawalit.

About GPSC

      The shares of GPSC are held by PTT (22.6%), PTT Global Chemical or PTTGC (22.7%), Thaioil (8.9%), Thai Oil Power (20.8%) and public investors (25%).

      GPSC, an electricity and utility flagship of PTT group with core business to generate and supply electricity, steam, and utilities to its industrial customers, EGAT and PEA. The total current generating capacity according to the Equity MW is 1,955 MW of electricity, 1,585 tons per hour of steam, 12,000 refrigeration tons of water and 2,080 cubic meters per hour of processed water.

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90