WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

pana

พานาโซนิค จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี

     

      เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน ‘Cross-Value Innovation Forum’ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ต่อเนื่องยาวนานถึง 5 วัน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และวิสัยทัศน์ในอนาคตที่พานาโซนิคมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อสังคมและวิถีชีวิตขณะเดียวกันยังจะยกระดับการพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆจากเมืองอัจฉริยะไปสู่นวัตกรรมยานยนต์ในอนาคต ตามหลักการดำเนินธุรกิจ ‘A Better Life, A Better World’ โดยมีพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อมวลชนจากทั่วโลก เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน

      ภายในงานได้รับเกียรติจาก มร.คาซูฮิโระ ซึกะ (Mr.Kazuhiro Tsuga) ประธานบริษัทพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น แถลงถึงวิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคในอีก 100 ปี ข้างหน้า ที่มีแนวทางดำเนินธุรกิจใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ Co-Creation Era พานาโซนิคจะร่วมสร้างสรรค์ไปพร้อมกับคู่ค้าเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน From Upgrade to Lifestyle Update ที่จะนำเสนอไลฟ์สไตล์อันทันสมัย ด้วยสินค้าและบริการที่ทางพานาโซนิคพัฒนาขึ้นจากความชอบและวิถีชีวิตของผู้ใช้แต่ละราย New Identity นิยามใหม่ของพานาโซนิคที่ชัดเจนและทันสมัยขึ้นกว่าเดิม และ Connectivity เพื่อเข้าสู่ยุค Smart Home ที่บ้านจะกลายเป็นศูนย์กลางการสื่อสารของทุกคนในครอบครัว

  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนเข้าร่วมฟัง รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการที่แบ่งเป็น 2 โซนได้แก่General Exhibition เล่าถึงเทคโนโลยีพานาโซนิคที่จะเข้ามายกระดับชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และ โซน Next 100 ว่าด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพานาโซนิคในอีก 100 ปีข้างหน้า

      สำหรับงานนี้ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย โดย มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังได้นำคู่ค้าทางธุรกิจจากประเทศไทยเข้าร่วมงานนี้ด้วย

aom80